Stage Box

{{amount}} Produkter

Stagebox

En scenbox är ett robust metallhus som används i studion och på scenen som länken mellan mixern och musikerna.
Flera mikrofoner och annan ljudutrustning kan anslutas till multikabeln och fungerar sålunda som en förlängning av de använda instrumentkablarna.
Stagboxen med multikabeln gör det möjligt för mixern att ligga längre bort från scenen eller musikerna i studion, men samtidigt gör det lätt när anslutningarna är på ett ställe.

Stagboxen är vanligtvis utrustad med 16 och 32 XLR-kvinnliga kontakter. Alla mikrofoner och musikinstrument är anslutna till scenlådan och multikabeln kopplar lådan till mixern.
Du ser ofta staglådor med 4 - 8 XLR manöverdon monterade, det här är så kallade retur.
Dessa avkastningar gör det möjligt att skicka linjesignaler tillbaka från mixern till hörseln (monitoren) på scenen eller till en separat mixer som därifrån styr lyssningen på scenen.

Det är i många fall lämpligt att använda en aktiv eller passiv drivrutin, även kallad DI-box, för att balansera och eventuellt. förstärka signalen mellan scen och mixer.
Trådlösa sändare från mikrofonen eller gitarren kan med fördel anslutas till konsolboxen.